16.06.2015

«Правильный рацион позволяет получить прибыль с откорма животных» - интервью дал Игорь Мардар

«Для того чтобы получить прибыль с откорма животных, их нужно кормить правильными рационами», - говорит в своём интервью Игорь Мардар, ведущий врач ООО «Фридом Фарм Бекон»...


15.05.2015

Интервью Александра Похваленко, директора ООО «Фридом Фарм Бекон»

«Животные требуют правильного откорма, - и этому надо учиться», - говорит в своём интервью Александр Похваленко, директор ООО «Фридом Фарм Бекон»...

Задать вопрос

Ваше имя:
Комментарии:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:

Високоефективне виробництво свинини
з застосуванням сучасних селекційних досягнень та інтенсивних технологій

В господарствах, де добре усвідомлюють переваги інтенсивних технологій, впро­ваджують досягнення науки і техніки, комплексно враховують всі фактори, що впли­вають на ефективність виробництва, свинарство є прибутковим бізнесом. Одним із таких господарств є ТОВ «Фрідом  Фарм Бекон»  Херсонської області.

У минулому році господарство продовжувало нарощувати обсяги виробництва як за рахунок збільшення приплоду, так і за рахунок підвищен­ня продуктивності тварин на вирощуванні та відгодівлі. Так, у 2009 році отримано 35 726 поросят, що на 5 353 голови (або на 17,62%) більше, ніж у попередньому році. Рівень середньодобових при­ростів на дорощуванні та відгодівлі досяг 625 гра­мів в той час, коли в цілому в Україні цей показ­ник складає лише 376 грамів.

Слід зазначити, що навіть у межах одного господарства, але при різних технологіях утримання тварин, є суттєві відмінності за рівнем відгодівельних якостей. Так, найкращі показники отримано на фермі у м. Цюрупинську, де середньодобові прирости всього поголів'я від народження до забою чи реалізації становили 580 грамів, а тварини на дорощуванні та відгодівлі за добу нарощували в середньому по 781 граму. Такий рівень середньодобових приростів забезпечено шляхом повноцінної годівлі комбікормами, збалансованими за широким спектром поживних речовин, та створенням оптимальних умов утримання та мікроклімату. Середній вік досягнення забійної маси, яка становила 109,5 кг, склав 217 днів, а в умовах кращого підрозділу - лише 188 діб, тобто на 29 днів раніше. Слід також відзначити, що ці показники отримано на тваринах порід ландрас та великої білої англійського походження. Кращі представники цих стад мають рівень середньодобових приростів за весь період вирощування понад 700 грамів та досягають маси 100 кг лише за 140-150 днів. Саме такі селек­ційні досягнення фахівці використовують при формуванні основного стада кнурів.

Досягнутий рівень продуктивності перевищує вимоги стандартів  класу еліта на 10-15%,  а се­лекція як процес удосконалення існуючих порід перспективного генофонду в племзаводах ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»  (а їх чотири) є головним фактором підвищення ефективності виробництва.

За 2009 рік реалізовано 1029 голів племінних свинок та кнурів, що на 172 голови (або на 20,1%) більше, ніж за попередній рік. На 22,3% більше продано поросят населенню. Середня реалізаційна ціна племінних тварин становила 29.35 грн. за 1 кг живої ваги. Саме за рахунок реалізації високоцінного племінного матеріалу племінні заводи принесли господарству у минулому році понад 1,2 млн. грн.  У цілому рівень рентабельності вирощування свиней в ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» становив 34%.

Таким чином, досвід окремих господарств з виробництва свинини свідчить про наявність значного потен­ціалу подальшого нарощування продуктивності тварин та під­вищення ефективності свинарства.

В. А. Лісний, директор «Фрідом Фарм Бекон»,
доцент кафедри генетики с/г тварин
Херсонського державного аграрного університету