05.06.2018

Мы едем на выставку АГРО-2018!

Мы отправляемся в путь, наша дорога лежит в сторону Киева.


30.05.2018

Увеличиваем сохранность веса поросят, минимизируем энерго и трудо-затраты.

На Калиновской ферме был произведен ремонт родильного отделения с применением новейших технологий...

Задать вопрос

Ваше имя:
Комментарии:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:

Племінні та продуктивні якості свиней різних порід
перспективного генофонду ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»,
та їх використання в системах гібридизації.

new-01-06-2011Породи свиней, як селекційні надбання, постійно змінюються під впливом середовища, удосконалюються та при правильному їх поєднанні забезпечують отримання високопродуктивних гібридів. Кожна порода має свої відмінності, переваги, недоліки, свій ареал розповсюдження, своє місце в системах гібридизації. Найбільш поширеною є велика біла порода, її материнські та продуктивні якості забезпечують цій породі провідне місце серед всіх порід.

Більшість компаній віддають перевагу породам які забезпечують найбільш високий рівень показників продуктивності. Якщо треба отримати більше поросят, то звичайно велика біла та ландрас породи, а особливо помісні свинки від цих порід і є найкращими. В окремих регіональних програмах розведення можуть бути використані і інші породи, які походять від місцевих порід, але як правило при їх виведенні використовувались велика біла і ландрас породи.

Так на Україні такими породами є українська м’ясна та полтавська м’ясна. Головною вимогою до порід, які використовуються на першому етапі гібридизації є їх високі відтворювальні та материнські якості, тобто висока плодючість, молочність, збереженість поросят.

В структурі поголів’я свиней ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» сформовано два стада, які мають статуси племінних заводів саме великої білої породи. На першому етапі було сформовано стадо великої білої породи шляхом завезення поголів’я з провідних племзаводів України, але поліпшення вихідного поголів’я на протязі вже десяти років відбувається шляхом використання плідників цієї ж породи, але імпортного походження: англійського, американського, угорського. Використання плідників імпортного походження забезпечує, як отримання внутрішньо породного гетерозису за відтворювальними якостями в силу підтримання високого рівня гетерозиготності, так і прискорене поліпшення відгодівельних та м’ясних якостей в силу їх адитивного (проміжного) характеру успадкування.

new-01-06-20112Стадо іншого племзаводу, яке розташоване в м. Цюрупинську сформовано шляхом завозу імпортного поголів’я та його адаптації до умов півдня України. Зберігаючи на високому рівні відгодівельні якості (середньодобовий приріст 850-950грамів) та м’ясні якості на рівні спеціалізованих м’ясних порід( шпик до 20мм у 100-120кг) тварини великої білої породи удосконалюються за показниками: кількість сосків(їх повинно бути не менше чотирнадцяти, але перевагу віддають тим тваринам, особливо кнурцям, у яких 16 або 18 сосків) багатоплідність , молочність, збереженість приплоду до відлучення.

Навіть при високому рівні відтворювальних якостей у великої білої породи для отримання товарних гібридів доцільно використовувати помісних свинок, тобто перше покоління помісей (F1), саме для цієї мети і використовується така відома і дуже поширена в світі порода ландрас. З 2005 року в господарстві розводять тварин цієї породи яких завезли з Північної Ірландії селекції компанії ЮПБ ( Союзу Свиноводів Великобританії). Тварини цієї породи теж добре адаптовані до умов півдня України, мають досить високий рівень відтворювальних якостей, добру молочність, гарну збереженість поросят. Поєднання великої білої і ландрас порід це перший зоотехнічний прийом в системі розведення, який дає можливість отримати кращу материнську форму для товарних стад.

Результати проведених в господарстві досліджень використання реципрокних варіантів схрещування великої білої і ландрас порід свідчать про доцільність застосування цього зоотехнічного прийому (Таб.1).

Порода

Багато-

плідність, гол

Великоплідність,кг

Молочність,кг

При відлученні в 30 днів

маток

кнурів

кількість поросят в гнізді,гол

маса гнізда,кг

маса 1 гол,кг

збереженність,%

1

ВБ

ВБ

10,9

1,7

64,6

10,0

77,5

7,8

91,8

2

Л

Л

10,7

1,9

62,1

9,8

74,5

7,8

91,1

3

ВБ

Л

11,3

1,6

63,9

10,3

76,7

7,5

90,6

4

Л

ВБ

11,4

1,8

66,9

10,6

80,3

7,5

93,2

В обох варіантах схрещування багатоплідність маток зросла на 0,4-0,7 поросяти, що забезпечило отримання до відлучення додатково 0,3-0,8 поросяти, але середня жива маса одного поросяти при відлученні була дещо (на 0,3 кг) меншою. Слід відзначити, що у варіанті де материнською формою була порода ландрас отримано навіть дещо кращі показники великоплідності, молочності та збереженості поросят. Разом з тим при чистопорідному розведенні свиней породи ландрас отримано менше поросят на 0, 7 голів при народженні та на 0,8 голів при відлученні. За молочністю матки всіх дослідних груп перевищували вимоги класу еліта майже на 20-28%, що підтверджує високі материнські якості цих порід, та їх помісей.

Наступним кроком в організації системи розведення є вибір батьківських форм. Як свідчить досвід розвинених країн, перевагу віддають термінальним, тобто, генетично контрастним не схожим, а точніше віддаленим за походженням від материнських форм породам. Найбільш поширеними є породи дюрок, гемшир та п’єтрен. Характерними особливостями для цих порід є високий рівень відгодівельних та м’ясних якостей з певними відмінностями за деякими ознаками, але разом з тим, ці породи мають дещо нижчу багатоплідність, молочність та деякі інші материнські якості. Навіть за кількістю сосків у тварин цих порід зустрічаються особини у яких лише дванадцять і менше сосків. В деяких компаніях, навіть, породу дюрок використовують на першому етапі гібридизації, але більшість виробників гібридної свинини застосовують цю породу на останньому етапі гібридизації . Оскільки батьківські породи теж досить генетично відокремленні, мають певні відмінності за характеристиками якості туш, м’яса, то можливо поєднувати при їх схрещуванні між собою.

Саме тому ці породи і були використанні при виведенні вітчизняної батьківської форми: червоної білопоясої породи, племінне стадо якої теж сформовано на одній з ферм ТОВ «Фрідом Фарм Бекон», яке налічує понад 100 основних свиноматок, його генеалогічна структура має 6 родин та 8 ліній, дві з яких (Динаміта та Діаманта) сформовані в господарстві шляхом освіження крові таких вихідних порід, як дюрок і п’єтрен. Ці дві лінії мають кращі характеристики м’ясних якостей, тому саме кнурів цих ліній і використовують в системі гібридизації. Перспективним планом селекційно - племінної роботи з червоною білопоясою породою передбачається подальше удосконалення всіх генеалогічних структур шляхом освіження крові вихідних порід та поглибленої інтенсивної селекції за м’ясними якостями. Для здійснення цих планів в господарство завезено у 2010 році з Угорщини 20 голів (10 свинок і 10 кнурів) тварин порід дюрок, п’єтрен, ландрас та термінальних кнурів.

Завезене поголів’я яке має високий генетичний потенціал м’ясних якостей, стане основою формування ще двох племінних стад, що дозволить господарству розширити асортимент племінної продукції та зайняти одне з провідних місць на ринку племінних свиней в Україні.

Головний зоотехнік ТОВ «Фрідом Фарм Бекон», Похваленко О.С.
Зоотехнік-селекціонер, Савосік Н.С.