05.06.2018

Мы едем на выставку АГРО-2018!

Мы отправляемся в путь, наша дорога лежит в сторону Киева.


30.05.2018

Увеличиваем сохранность веса поросят, минимизируем энерго и трудо-затраты.

На Калиновской ферме был произведен ремонт родильного отделения с применением новейших технологий...

Задать вопрос

Ваше имя:
Комментарии:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:

Репродуктивні якості в селекції свиней

Всі ми знаємо що рівень наслідуємості репродуктивних ознак достатньо низький і відбір за ними малоефективний. Але не слід недооцінювати їх важливість. Розглянемо для прикладу Данію, в цій країні існує обмеження чисельності свиноматок на 1Га, тому додаткову продукцію (прибуток) можна отримати лише збільшуючи багатоплідність свиноматки та кратність її використання за рік. Стрімкий відбір по багатоплідності призвів до швидкого прогресу і сьогодні їхні свиноматки здатні приводити в середньому 13-14 поросят на опорос. Але з’явилась інша проблема, знизилась жива вага новонароджених поросят що погіршило збереженість. Саме тому сьогодні головним показником датських свиноматок є LP5, цей показник показує збереженість гнізда на п’ятий день (вважається що саме до п’ятого дня гинуть всі слабі поросята). Практика показує що відбір за відтворювальними якостями працює, але треба підходити комплексно. Згадаємо якими саме показниками охарактеризовані відтворювальні якості в Україні:

 1. Багатоплідність – кількість живонароджених поросят на опорос.
 2. Маса гнізда при народжені – фактична вага всіх живих поросят при народженні.
 3. Великоплідність – середня вага одного поросяти при народженні в гнізді.
 4. Молочність – маса гнізда в 21 день.
 5. Маса гнізда при відлучені – сумарна маса всіх поросят при відлученні.
 6. Кількість поросят при відлученні – збереженість.

Зображення до статті

В «Інструкції з бонітування» є оціночна шкала, від якої тварині присвоюється класність, від чого буде залежати її подальша участь в формуванні стада. Дана методика ставить рамки, нижче яких не можна опускатись, залишаючи продуктивність тварин на якомусь «оптимальному» рівні. Для подальшого прогресу необхідно використовувати інший селекційний інструмент, про це ми і поговоримо.

Зображення до статті

Взявши племінний сертифікат свиней завезених з Великобританії ми помічаємо біля кожного номера тварини комбінацію цифр – 12-11, 13-11, 10-9, чи інші. Перша цифра показує в кількості скількох поросят народилась дана тварина, а друга цифра показує скільки їх було при відлученні. Таким способом характеризуються як свинки так і кнурці. Розглядаємо родовід тварини з Німеччини, біля номеру матері стоїть комбінація цифр 6/12,3/11,1, це означає що в свиноматки було 6 опоросів, з середньою багатоплідністю 12,3 поросяти та 11,1 порося при відлученні. В Європі проявляють підвищену увагу до показників відтворення і фіксують їх на всіх сертифікатах.

На практиці ми помічаємо коли дві свиноматки з чотирнадцяти сосками приводять по 12 поросят і одна їх легко вигодовує, а в іншої 2-3 поросяти гинуть бо не вистачає молока. Також помітний факт що одні свинки легко запліднюються з одного разу, а інші завжди з другого – третього. В чому ж причина і як правильно вибрати свинок за материнськими якостями?

Зображення до статті

Розкажемо, як це відбувається в племінних стадах ТОВ «Фрідом Фарм Бекон». Все починалось із завезення тварин, та формування стада. Вже тоді при першому опоросі декілька поросят народили малу кількість поросят (аварійні), запліднивши їх повторно ми вирішили прослідкувати що буде далі. При другому опоросі у більшості цих свиноматок було теж менше десяти поросят, а коли підросли їхні дочки то в більшості спостерігалась та ж проблема. При забої таких тварин виявляються недоліки розвитку статевої системи, як правило недорозвинений один яєчник. Значить у таких тварин працює тільки половина матки, звідси і 5-7 поросят. Досвід показує що такі відхилення як:

 1. Недорозвинений яєчник.
 2. Недорозвинений ріг матки.
 3. Слабо розвинений м’язовий шар матки.
 4. Недорозвинений слизовий епітелій матки.
 5. Порушення гуморальної регуляції статевої функції.
 6. Етологічні особливості тварини.
 7. Вади молочної залози.
 8. Та ін..

Всі ці недоліки можуть бути закладені на генетичному рівні і передаватись від батьків до дітей. З 2007 року почали активну роботу по виявленню таких тварин та видаленню їх з стада. Ремонтний молодняк відбирався тільки з гнізд де було більше 11 поросят. Вже через рік був помітний ефект – рівень аварійних опоросів знизився з 20 до 7 процентів, збільшилась кількість багатоплідних гнізд (13 і більше поросят).

Слідуючим кроком був вибір методики комплексної (індексної) оцінки відтворювальних якостей, що відповідає основним вимогам виробництва. Складові такого індексу не можуть бути однаковими для всіх господарств, а коригуються відносно технології та фінальної цілі. При формуванні індексу розраховуються коефіцієнти для кожного показника, які формують його ваговий тиск на кінцеву цифру (значення індексу). В залежності від очікуємого результату міняється, як набір показників так і вагові коефіцієнти. Наприклад стадо має багатоплідність 16 гол. а при відлученні 10 гол. При формуванні закладаємо мінімальний ваговий коефіцієнт для багатоплідності (зберігаючи її на досягнутому рівні), і ставимо максимальний коефіцієнт для кількості поросят при відлученні, щоб швидко покращити цей показник.

Сьогодні при оцінці материнських порід використовується індекс MLI/
MLI=100+5*(n0+n21+(W21/10)-i)
Де  n0 – багатоплідність, гол;
N21- кількість поросят в 21 день (при відлучці в 21 день), гол;
W21- вага гнізда в 21 день, кг ;
і- поправочний коефіцієнт, що дорівнює 24. Цей коефіцієнт відкоригований так, що при отриманні показників середніх по стаду значення індексу буде 100.

Для прикладу розглянемо данні свиноматки №1020

Номер опоросу

n0

n21

W21

1

9

8

47

2

10

9

58

3

8

7

45

4

11

10

58

Середнє

9,5

8,5

52.0

         MLI=100+5*(9,5+8,5+(52,0/10)-24)=96

Значення індексу для даної тварини дорівнює 96, це означає, що її продуктивність нижче середньої. Тварина з таким показником підлягає вибраковці з стада. Розрахунок індексу MLI легко проводиться селекційною програмою «Акцент», та висвітлюється в формі 2-СВ. За допомогою програми ми проводимо оцінку всіх свиноматок в стаді та виділяємо 15% з найвищім значенням MLI. Саме так формується провідна група, з якої відбирається ремонтний молодняк для комплектації власного стада. Дана методика дозволяє отримувати прогрес по материнським якостям в кожному поколінні. Тільки постійна селекція за материнськими якостями дозволить вам мати рівень заплідненості 85%, та отримувати 11 і більше поросят на опорос. Слід знати що по даним Датських свиноводів 50% від затрат на виробництво товарної свині є вартість поросяти на відлученні, яка в свою чергу залежить від продуктивності свиноматок.